Skip to main content

Personale

Christina Dige Rejkjær

Centerleder

Christina er centerleder i Frivilligcenter Rebild, og har sammen med bestyrelsen ansvaret for at udarbejde centerets strategi og sikre, at strategien omsættes til praksis. Christina har således ansvaret for den daglige drift i frivilligcenteret. Hun rådgiver og understøtter de frivillige, har ansvaret for fundraising til Frivilligcentret og står for samarbejdet med Rebild kommune, Socialministeriet, lokale virksomheder, fonde og meget mere.

Christina er uddannet Sociolog ved Aalborg Universitet og har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med frivillighed og udvikling på ældre- sundheds- og socialområdet. Før hun blev ansat som centerleder arbejdede hun som projektleder og havde ansvaret for etableringen af Frivilligcenter Rebild. Der før arbejdede hun som chefkonsulent i en konsulentvirksomhed, hvor hun stod i spidsen for en række udviklingsprojekter omhandlende forebyggelse af ensomhed, samskabelse, frivilligindsatser og organisationsudvikling. 

Telefon: 30 10 57 29

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Frederik Bovbjerg

Projektleder og udviklingskonsulent

Frederik er projektleder for projektet "Fællesskaber(e) - sammen om nye veje", som har til formål at udvikle et nyt tværsektorielt partnerskab, hvor vi sammen på tværs af civilsamfund, kommune, erhvervsliv m.fl. skal hjælpe flere børn og unge i Rebild Kommune i alderen 13-30 år ud af ensomhed og mistrivsel og ind i de frivillige fællesskaber.

Frederik er derudover vores grafiker og ansvarlig for vores IT og hjemmeside.  Frederik er også ansvarlig for Frivilligfestival.

Frederik har en kandidat i Anvendt filosofi med sidefag i Psykologi ved Aalborg universitet med specialisering i "Organisations- og dialogfilosofi".  Han har tidligere arbejdet som selvstændig og som udviklingskonsulent hos UCN, Naturmødet og ved Teknik og Miljø i Hjørring Kommune, hvor han bl.a. arbejdede med fondsansøgninger, forskellige udviklingsprojekter, evaluering og grafisk arbejde.

Telefon: 51 54 20 63

Mail:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Chanette Schou Lynge Larsen

FællesskabsGuide

Chanette er Frivilligcenter Rebilds fællesskabsguide. Hun afholder afklarende og motiverende samtaler med mennesker, der gerne vil være frivillige eller en del af et frivilligt fællesskab, og hun indgår i dialog med foreningslivet for at sikre det gode match og understøtter foreningerne i fastholdelse af nye frivillige og deltagere. 

Chanette har en kandidat i Socialt Arbejde ved Aalborg universitet med specialisering i anerkendelse og borgerinddragelse. Hun har tidligere arbejdet som Beskæftigelsesfaglig medarbejder ved Aalborg Jobcenter, samt som udviklingskonsulent ved døgntilbud i Aalborg kommune, hvor hun bl.a. arbejdede med fundraising, tværorganisatorisk samarbejde og match mellem børn, unge og idrætsaktiviteter/frivilligorganisationer. Hun har også arbejdet som frivillig koordinator, hvor hun har bistået med opstart af netværksgrupper og lignende.

Telefon: 51 23 30 03

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Gitte Dahl Beckner

Administrativ medarbejder og kommunikationsansvarlig

Gitte er at træffe på kontoret i Frivilligcenter Rebilds åbningstid. Det vil derfor primært være Gitte, der tager imod jer, når I besøger Frivilligcenter Rebild. Gitte står for den daglige lokalebooking, samt viser jer vej til mødelokalerne. Gitte er også behjælpelig med brug af centerets printere og kopiering. 

Herudover står Gitte for mange af vores administrative opgaver, så som bogføring, regnskab, ajourføring af medlemskartotek, og vedligeholdelse af foreningsguiden m.m. Nyhedsbrev, hjemmeside samt opslag på sociale medier, er også nogle af de mange funktioner Gitte har. Gitte er uddannet indenfor kommunikation, samt organisation og ledelse.

Telefon: 51 68 86 22

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mette Veggerby

Praktikant

Mette er vores praktikant her i Frivilligcenter Rebild. Hun studerer en bachelor i offentlig administration på UCN i Aalborg. Derudover arbejder hun også som frivillig i Aalborg.

Mette skal arbejde med forskellige opgaver i frivilligcenteret så som udarbejdelse af foreningsbeskrivelser, besøge foreninger, hjælpe personer, der gerne vil være frivillige eller del af et frivilligt fællesskab, udarbejde SoMe-opslag, projektarbejde, administrative opgaver og lignende.  

Telefon: 51 24 26 76

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jean Paul Jasinski

Praktikant

Jean er i virksomhedspraktik her i Frivilligcenter Rebild og skal hjælpe med vores kommunikation. Han har en bachelor i Kommunikation og Digitale Medier og en kandidat i kommunikation, som han kan lære fra sig af.

Tidligere har han arbejdet med indholdsproduktion til blandt andet SoMe, hjemmeside og nyhedsbreve, samt med kommunikations- og SoMe-strategier. Hos os i frivilligcenteret skal han arbejde med lige netop dette og gøre vores formidling af frivilligheden til jer endnu skarpere.

Telefon: 22 62 91 76

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Cecilie Normann

Studerende, Specialesamarbejde

Cecilie er i gang med at uddanne sig til sociolog fra Aalborg universitet med specialisering inden for organisations- og arbejdssociologi. Hun skriver speciale om unge og ensomhed set i forhold til køn i samarbejde med Frivilligcenter Rebild. 

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.